מי אנחנו?

רקע:
תכנית זיקה- זהות יהודית-ישראלית-קהילתית בגן יבנה, הוקמה על ידי קבוצת תושבים בגן יבנה כחלק מחזון המועצה המקומית. התכנית פועלת מאז שנת 2009 לפיתוח חיים קהילתיים ביישוב תוך מיקוד בזהות יהודית-ישראלית. צוות ומתנדבי זיקה פועלים להשגת היעדים בשיתוף פעולה רב מערכתי באמצעות השותפים השונים – המועצה המקומית, מתנ”ס גן יבנה וגופים תומכים נוספים.

 

יעוד:
פיתוח מרחב קהילתי, המחבר את מגוון תושבי גן יבנה ומטפח תרבות, מורשת והויה יהודית-ישראלית-מקומית    (גן יבנאית).

 

חזון:
זיקה מפתחת בגן יבנה חיים קהילתיים ברוח ערכי התרבות היהודית-ישראלית מתוך ראיית הרב גוניות כמקור לעוצמה חברתית.

 

מטרות

 1. פיתוח הוויית חיים קהילתית הניזונה מהשפע התרבותי, הערכי והחינוכי שהחוכמה היהודית-ישראלית מציעה.

יעדים

 • א. כל פעילות של זיקה תכלול בתוכה מרכיב של ידע מתוך ארון הספרים היהודי-ישראלי לדורותיו.
 • ב. זיקה תפתח את המסורות היישוביות הקיימות סביב מעגל השנה ומעגל החיים היהודי-ישראלי, וכן תיצור ותפעיל שלוש מסורות יישוביות ושכונתיות חדשות.
 • ג. זיקה תקים ותקדם 3 תכניות לקידום אחריות חברתית וערבות הדדית ברוח חזון נביאי ישראל.
 • ד. תפותח תכנית רב שנתית בנושאי זהות יהודית-ישראלית למערכת החינוך הפורמאלית בהובלת מנהלי בתי הספר בישוב.
 1. הדגשת העושר של הפסיפס האנושי בגן יבנה באמצעות דיאלוג מתמיד, הפריה הדדית ויצירה משותפת של מגוון הקולות ביישוב.

יעדים

 • א. זיקה תפעל לגיוס אוכלוסיות חדשות: במחצית מצוותי העבודה והפעילות בזיקה יכללו חברים חדשים מקבוצות אוכלוסיה שטרם יוצגו.
 • ב. יצירה ופיתוח של 3 תכניות המעודדות רב שיח ויצירה קהילתית משותפת בין תושבים ובין מגזרים בישוב.

3.פיתוח מנהיגויות מקומיות בתחום זהות ותרבות יהודית-ישראלית.

יעדים

זיקה תיצור חממות לטיפוח יוזמות מקומיות קהילתיות של תושבים בתחומי הדעת שלה:

 • א. תוקם הנהלה ציבורית לתכנית זיקה, אשר תכלול את נציגי המערכות הקהילתיות, החינוכיות והציבוריות
  ותשמש כגוף מסייע ומייעץ.
 • ב. תוקם קבוצת מנהיגות חדשה אחת בשנה.
 • ג. יוקם מערך ליווי לפורום מתנדבי זיקה, לכל הפורומים המקצועיים העובדים עם זיקה ולבוגרי תכניות זיקה.
 • ד. יוכשרו 20 מנחים להובלת והעשרת תחומי התוכן בישוב.
 • ה. יתקיימו 2 מפגשים שנתיים מעוררי השראה עם קהילות אחרות לצורך פיתוח מודלים של עבודה בגן יבנה.
 • ו. תתקיים תכנית חדשה אחת בשנה ברוח זיקה לקבוצת בעלי תפקידים בישוב.

4.  הגברת הידע ותחושת השייכות של תושבי גן יבנה למורשת הישוב, למדינתם ולעמם.

יעדים

 • א. זיקה תפתח תכנית ישובית כוללת המעשירה את הידע על גן יבנה בזיקה למורשת הציונות, המדינה והעם ומבוססת על שותפויות בין גופים שונים בישוב.
 • ב. תופעל תוכנית לקבלת תושבים חדשים במהלך שנת המגורים הראשונה
 • ג. תופעל תכנית שנתית המציינת ותק מגורים בישוב.

5. הגברת שותפות מהותית ואיגום משאבים במערכות הציבוריות והקהילתיות בגן יבנה ברוח חזון זיקה, בהלימה לחזון המועצה המקומית.

יעדים

 • א. בכל שנה תיווצר שותפות מהותית אחת חדשה עם ארגון, פרויקט או תוכנית קיימת ביישוב.
 • ב. בכל שנה יתקיים מפגש אחד או יותר, המאפשר מרחב למידה קהילתי משותף בין מערכות ציבוריות וארגונים שונים עם צרכים משותפים.
 • ג. תיווצר רשת מקצועית, רב מערכתית שתתכלל חשיבה שיתופית בין המערכות המרכזיות ביישוב.
 • ד. תחום הזהות היהודית-ישראלית-קהילתית יבוא לידי ביטוי בתכניות העבודה השוטפות של כלל הארגונים ביישוב.

 6. הכרות וזיהוי של זיקה כמובילה יוזמות יישוביות בתחום של זהות יהודית-ישראלית-קהילתית מקומית.