חזון, מטרות ויעדים

רקע:
תכנית זיקה- זהות יהודית-ישראלית-קהילתית בגן יבנה, הוקמה על ידי קבוצת תושבים בגן יבנה כחלק מחזון המועצה המקומית. התכנית פועלת מאז שנת 2009 לפיתוח חיים קהילתיים ביישוב תוך מיקוד בזהות יהודית-ישראלית. צוות ומתנדבי זיקה פועלים להשגת היעדים בשיתוף פעולה רב מערכתי באמצעות השותפים השונים – המועצה המקומית, מתנ”ס גן יבנה וגופים תומכים נוספים.

יעוד:
פיתוח מרחב קהילתי, המחבר את מגוון תושבי גן יבנה ומטפח תרבות, מורשת והויה יהודית-ישראלית-מקומית    (גן יבנאית).

חזון:
זיקה מפתחת בגן יבנה חיים קהילתיים ברוח ערכי התרבות היהודית-ישראלית מתוך ראיית הרב גוניות כמקור לעוצמה חברתית.

מטרות

 1. פיתוח הוויית חיים קהילתית הניזונה מהשפע התרבותי, הערכי והחינוכי שהחוכמה היהודית-ישראלית מציעה.

יעדים לשנים 2019-2014

 • כל פעילות של זיקה תכלול בתוכה מרכיב של ידע מתוך ארון הספרים היהודי-ישראלי לדורותיו.
 • זיקה תפתח את המסורות היישוביות הקיימות סביב מעגל השנה ומעגל החיים היהודי-ישראלי, וכן תיצור ותפעיל שלוש מסורות יישוביות ושכונתיות חדשות.
 • זיקה תקים ותקדם 3 תכניות לקידום אחריות חברתית וערבות הדדית ברוח חזון נביאי ישראל.
 • תפותח תכנית רב שנתית בנושאי זהות יהודית-ישראלית למערכת החינוך הפורמאלית בהובלת מנהלי בתי הספר בישוב.

2. הדגשת העושר של הפסיפס האנושי בגן יבנה באמצעות דיאלוג מתמיד, הפריה הדדית ויצירה משותפת של מגוון הקולות ביישוב.

יעדים לשנים 2019-2014

 • זיקה תפעל לגיוס אוכלוסיות חדשות: במחצית מצוותי העבודה והפעילות בזיקה יכללו חברים חדשים מקבוצות אוכלוסיה שטרם יוצגו.
 • יצירה ופיתוח של 3 תכניות המעודדות רב שיח ויצירה קהילתית משותפת בין תושבים ובין מגזרים בישוב.

3. פיתוח מנהיגויות מקומיות בתחום זהות ותרבות יהודית-ישראלית.

יעדים לשנים 2019-2014

זיקה תיצור חממות לטיפוח יוזמות מקומיות קהילתיות של תושבים בתחומי הדעת שלה:

 • תוקם הנהלה ציבורית לתכנית זיקה, אשר תכלול את נציגי המערכות הקהילתיות, החינוכיות והציבוריות ותשמש כגוף מסייע ומייעץ.
 • תוקם קבוצת מנהיגות חדשה אחת בשנה.
 • יוקם מערך ליווי לפורום מתנדבי זיקה, לכל הפורומים המקצועיים העובדים עם זיקה ולבוגרי תכניות זיקה.
 • יוכשרו 20 מנחים להובלת והעשרת תחומי התוכן בישוב.
 • יתקיימו 2 מפגשים שנתיים מעוררי השראה עם קהילות אחרות לצורך פיתוח מודלים של עבודה בגן יבנה.
 • תתקיים תכנית חדשה אחת בשנה ברוח זיקה לקבוצת בעלי תפקידים בישוב.

4. הגברת הידע ותחושת השייכות של תושבי גן יבנה למורשת הישוב, למדינתם ולעמם.

יעדים לשנים 2019-2014

 • זיקה תפתח תכנית ישובית כוללת המעשירה את הידע על גן יבנה בזיקה למורשת הציונות, המדינה והעם ומבוססת על שותפויות בין גופים שונים בישוב.
 • תופעל תוכנית לקבלת תושבים חדשים במהלך שנת המגורים הראשונה
 • תופעל תכנית שנתית המציינת ותק מגורים בישוב.

5. הגברת שותפות מהותית ואיגום משאבים במערכות הציבוריות הקהילתיות בגן יבנה ברוח חזון זיקה העוסק בפיתוח חיים קהילתיים ברוח ערכי התרבות היהודית-ישראלית, ובהלימה לחזון המועצה המקומית

יעדים לשנים 2019-2014

 • בכל שנה תיווצר שותפות מהותית אחת חדשה עם ארגון, פרויקט או תוכנית קיימת ביישוב.
 • בכל שנה יתקיים מפגש אחד או יותר, המאפשר מרחב למידה קהילתי משותף בין מערכות ציבוריות וארגונים שונים עם צרכים משותפים.
 • תיווצר רשת מקצועית, רב מערכתית  שתתכלל חשיבה שיתופית בין המערכות המרכזיות ביישוב.
 • תחום הזהות היהודית-ישראלית-קהילתית יבוא לידי ביטוי בתכניות העבודה השוטפות של מירב הארגונים ביישוב.

6. הכרות וזיהוי של זיקה כמובילה יוזמות יישוביות בתחום של זהות יהודית-ישראלית-קהילתית מקומית