עקרונות עבודה

עקרונות עבודה:

  1. המרחב בו זיקה תפעל הוא מרחב התוכן היהודי-ישראלי-קהילתי (גן יבנאי)
  2. זיקה תפעל מתוך המסגרות הקיימות בישוב- מועצה, מתנ”ס צח”י…
  3. זיקה תחזק את המערכות החינוכיות והקהילתיות ע”י העצמת והכשרת ההון האנושי.
  4. בשלבי תכנון פעילויות זיקה תהיה שאיפה לייצוג של מגוון תושבי הישוב.
  5. פעילויות בפרהסיא היישובית יתוכננו תוך דיאלוג וברגישות למגוון תושבי הישוב.
  6. זיקה תציע תכנים, פעילויות, שיטות ועזרים למערכות החינוכיות והקהילתיות אך ההחלטה והיישום לביצוע יהיו בסמכות ובאחריות המערכות הנ”ל.
  7. זיקה תיצור, תקדם, תאגם ותמנף שותפויות בין ועם מערכות חינוכיות וקהילתיות.
  8. זיקה תעודד יוזמות חדשניות של תושבי גן יבנה בהלימה לחזון.
  9. כל תוכניות זיקה יפעלו לחיבור בין היבטים שונים בחינוך הפורמאלי, הבלתי פורמאלי, הבית והקהילה בחייו של תושב היישוב.