שותפים

שותפים ותורמים

תכנית זיקה פועלת בשיתוף פעולה מלא ובתמיכה של גורמים רבים בישוב גן יבנה ומחוצה לו:

המועצה המקומית גן יבנה

המועצה המקומית גן יבנה

מתנ"ס גן-יבנה

מתנ”ס גן-יבנה

קרן אבי חי

קרן אבי חי

עמותת ניצנים - יהדות, ציונות, ישראליות

עמותת ניצנים – יהדות, ציונות, ישראליות

UJA Federation of New York

הפדרציה היהודית של ניו יורק

הסוכנות היהודית

הסוכנות היהודית לארץ ישראל