חג ישוב תשע”ו – זה מה שאתם חשבתם – תוצאות משוב

משחר הקמתה, התאפיינה התרבות הארגונית בתכנית זיקה- גן יבנה בשאיפה לשיפור מתמיד. אנו מאמינים שכך ראוי שיהיה שכן חלומות לא בהכרח מתגשמים כפי שהם נהגים, וטוב לדעת לאחר המימוש, מה הושג ומה טעון שיפור. המשוב הוא אבן הבוחן המאפשרת בדיקה הגונה מתוך רצון להיטיב ולהשתפר. אירוע “חג ישוב”, כמו כל האירועים שזיקה ממחוללת, נבחן ונמדד בכלי המשוב מידי שנה. במסגרת הדיונים על המשוב ל”חג ישוב” החלטנו זו השנה השנייה להרחיב המעגל ולידע את כולם מתוך כוונה לשקף את התהליך החל מהחלום וכלה בבדיקת מימושו.

השיבו לשאלון המשוב באירוע עצמו ודרך האינטרנט 209 משיבים.

מרבית המשיבים – 46.2% ו-27.4% מקבוצות הגיל 36-45 ו- 46-120 בהתאמה.

אנחנו מודים על חפץ הלב של כל אחד מהמשיבים, ושמחים להציג את כותרות הדברים שלמדנו מכל אחד ואחד בקהילה המקסימה שלנו, קהילת גן יבנה.

המטרות שהוגדרו לאירוע על ידי צוות מתנדבי זיקה :

  1. ציון חג השבועות. הבנת משמעות החג. חיבור לערכי החג ולאווירה “שבועות של פעם”
  2. כינוס יישובי, יציאה מהבתים ל”מקום הקהילתי” , איחוד לבבות.
  3. הצגת ביכורי העשייה הקהילתית והיישובית בכל תחומי החיים בשנה האחרונה. חיזוק התוצרת המקומית.

תוצאות מרכזיות של שאלות מתוך המשוב:

 

1

2

 

מהי מידת שביעות הרצון שלך מהאירוע?

 

34